banner

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu

www.nabytek-jicin.cz,
jsou závazné.   Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového
formuláře, příp.   telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se
seznámil s těmito obchodními   podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

2. Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva
vzniká v   okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a
prodávajícím   (telefonicky či e-mailem).

 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých   formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Před
odesláním   objednávky bude celková cena dodávky vypočtena a zákazník
odsouhlasí konečnou   cenu zboží včetně dopravy a všech případných
poplatků.

 

5. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém   formuláři.

 

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na  kupujícího, pod podmínkou zaplacení   kupní ceny, jeho převzetím.

 

7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující
prodávajícímu   souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o
kupujícím a o jeho   nákupech.

 

B. Zaslání zboží

 

1. Dodací lhůta:

 

Jestliže zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuji mezi 2 až 5
týdny. Na   přibližný termín se můžete informovat telefonem, e-mailem.

 

Přesný termín dodání Vám bude sdělen. Objednávky přijaté o
víkendech a   svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den.
Doba dodání se v tomto   případě o nepracovní dny prodlužuje.

 

2. Způsob dopravy:

 

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj.
před   odesláním objednávky. Poštovní dobírka, přepravní služba,
výjimečně vlastním   rozvozem. Nabízené možnosti dopravy zboží se liší v
závislosti na oddělení, ze   kterého objednáváte, resp. na druhu
prodávaného zboží.

 

3. Možnosti platby za zboží:

 

a) hotově - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete zboží zaplatit   přímo v našem skladu a zboží si odvézt sami.

 b) dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží
necháte   dovézt naší dopravou, přepravní službou či Českou poštou a
chcete zboží zaplatit   až při samotném převzetí

 c) bankovním převodem - tento způsob platby zvolíte v případě, že
chcete   peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem) a
zboží Vám je   následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků
po připsání peněz na náš   účet

 

4. Převzetí zboží:

 

Běžné rozvozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 9:00 - 17:00.

 

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém
formuláři.   Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, záruční list
a návod na používání   výrobku v českém jazyce. Součástí dodávky není
instalace zboží.

 

C. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.
367/2000   odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se
tak rozhodne, musí   nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo
opotřebování, v původním obalu poslat   zpět v uvedené lhůtě (určující
je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží,   prodávající
nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku  
předem dohodnutým způsobem.

 

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho
souhlasem   započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

 

2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního   trhu nezávisle na vůli dodavatele,

 

3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro
jeho osobu,   jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání.

 

4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li   spotřebitel jejich originální obal,

 

5) na dodávku novin, periodik a časopisů,

 

6) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

D. Záruční podmínky a reklamace

 

1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí
tedy 24   měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná
běžet převzetím   zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl
výrobek v záruční opravně.

 

2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného
spotřebitele,   nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží
kupují pro účely dalšího   obchodu s daným výrobkem. V tomto případě
není záruční doba stanovena občanským   zákoníkem, ale stanovuje ji
konkrétní dovozce zboží do ČR.

 

3. Zboží reklamujte nejlépe přímo v autorizovaných servisech,
jejichž seznam   bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace.

 

4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v
původním   stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

 

5. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, dopravce neručí za špatně   zabalené zásilky.

 

F. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách   prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky
kupujícím.

 

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá
ustanovení   obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, též platnou cenu   objednaného zboží uvedenou v katalogu
Internetového obchodu Nakupni-dum. cz,   nebylo-li v konkrétním případě
prokazatelně dohodnuto jinak.

 

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního
zákoníku   dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak,
řídí se jejich práva a   povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho
ust. § 409 a násl.